Anasayfa  |  Dernek Hakkında  |  Sorular ve Cevaplar  |  Tüzük   |  Yönetim Kurulu
 Sorular ve Cevaplar

Derneğin amacı nedir?
Dernek, İstanbul Kayabaşı Konutları Kat Malikleri ile İkamet edenlerin ve/veya ticari faaliyette bulunanların daha huzurlu, birlik beraberlik içinde yaşamasını sağlamak,  Üyelerin; mülkiyet ve ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, sağlıklı bir toplum ve fiziki çevrede yaşama hakkı konularında, bilinçlendirme, teşhis ve tespitler yapma, tazmin yollarını geliştirme, gösterme; bu alanlardaki hak ihlallerine karşı hukuki, idari, siyasi, toplumsal denetim yolları oluşturulmasını, bunlarla birlikte var olanların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak; İstanbul Kayabaşı bölgesinde yaşayanlar arasında iyi ilişkilerin kurulması ve gelişmesini sağlamak, İstanbul ili Kayabaşı mevkii ve çevre bölgelerin meselelerinin çözümü için kurum ve kuruluşlar nezdinde bölge halkı adına girişimlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğin hizmet öncelikleri nedir?
Derneğimiz hizmet önceliği yaşadığımız aksaklıkları gidermeye yardımcı olmak ve sonrasında sosyal yaşantımızı zenginleştirmektir. Derneğimiz yaşadığımız ortak sorunların büyüklüğü ve aciliyetine göre sürekli bir hareket planı çıkarıp uygulayacaktır. Şuan acil ve önemli görünen konulardan birisi yüksek gerilim hatlarıdır.

Nasıl üye olabiliriz?

Derneğimiz ilk üyelikleri 9 mayısta yapacağımız organizasyonda almaya başlayacaktır. Üyelik için gerekli belgeler ile derneğe üye olabilirsiniz.


Üyelik için gerekli belgeler nelerdir?

* 2 adet vesikalık fotoğraf
* 1 adet kimlik fotokopisi
* Kayabaşı’nda oturduğunu ya da daire aldığını gösterir belge(sözleşme ilk sayfa fotokopisi)
* Üyelik formu
* Üyelik Aidatı

Üyelik aidatı ne kadar?
Dernek üyelik aidatımız aylık 5 TL’dir. Dileyen komşularımız aidatlarını istediği ay kadar toplu verebilirler. Toplu verilen aidatlar derneğimizin nakit ihtiyacını karşılaması adına büyük önem taşımaktadır.

Üyelik aidatı nereye ve nasıl ödenecek?
Aidatlar üyelik başvurusu sırasında direkt olarak, daha sonrasında ise dernek merkezine gelerek ya da belirtilecek olan dernek banka hesap numarasına yatırabilecekler.

Üyelik için kimlik fotokopisi şart mı?
Derneğimiz kuruluş amacı Kayabaşı bölgesinde yaşayacak insanları kapsamaktadır. Bunu belirlemek için de kimlik fotokopisi tüzükte şart koşulmuştur.

Üyelik evrakları nerede nasıl muhafaza edilecek?
TÜm evraklar derneğimize ait bir yerde özenle muhafaza edilecektir.

Derneğin kurucu üyeleri kimlerdir?
Dernek başkan ve kurucularının ad ve soyadları belirtilmiştir. Diğer kişisel bilgileri paylaşmak kurucuların kendi insiyatifindedir. Toplantı ve organizasyonlarda bu bilgileri öğrenmek istediğiniz kurucu üyeye bizzat ya da internet yoluyla sorabilirsiniz.

Dernek yöneticileri kimlerdir?
Dernek yöneticileri ilk genel kurul yapılana kadar kurucu üyelerden belirlenen geçici yönetim kurulundaki üyelerden oluşmaktadır. Geçici yönetim kurulundaki üyeler sitemizde belirtilmiştir.

Derneğe yönetici olunabilir mi? Olunabilirse nasıl?
Tüzükte belirtilen şartları taşıyan her üye yönetime adaylığını koyabilir. Adaylık için tüzükte belirtilen periyodlardaki genel kurul tarihlerinde yapılacak oylamalara yine tüzükte belirtilen usülde adaylıklarını koyabilirler.

Tüzükteki geçici madde neyi düzenliyor?
Geçici madde ilk genel kurula kadar olan yönetim kurulunu belirler. İlk genel kurul yapıldıktan sonra bu maddenin geçerliliği yoktur.

Üye bilgilendirme toplantılarının periyodu nedir?
Bu periyod ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda belirlenip tüm üyelerle paylaşılacaktır. Derneğimiz olarak bunun mümkün olduğunca sık olması gerektiğini düşünüyor ve buna göre planlama yapıyoruz.

Dernek adresi nedir?
Derneğimiz yeni kurulduğu için henüz geçici adrestedir. Evlerimize taşınmadan önce Kayabaşı bölgesinde evlerimize yakın bir noktada gerçek yerine taşınıp üyelerine bunu bildirecektir.